Možná, že i vy právÄ› teÄ stojíte pÅ™ed zaÄátkem vaÅ¡eho podnikání – založení firmy – musíte se proto rozhodnout o podobÄ› a formÄ› vaší nové firmy. Podle naÅ¡ich zkuÅ¡eností se budoucí podnikatelé nejÄastÄ›ji rozhodují mezi živností a spoleÄností s ruÄením omezeným. ÄŒeská legislativa zná sice více druhů obchodních spoleÄností, ale drobní podnikatelé se víceménÄ› soustÅ™eÄují právÄ› na živnost nebo spoleÄnost s ruÄením omezeným. Pokud se rozhodnete pro živnost, budete podnikat na své jméno jako fyzická osoba – podnikatel, živnostník.

Založení firmy vám změní život

Pokud budete volit druhou variantu, tedy spoleÄnost s ruÄením omezeným, budete ji zakládat se svými spoleÄníky. VaÅ¡i spoleÄnost s ruÄením omezeným bude řídit a odpovídat za ni statutární zástupce, tedy jednatel. V tomto případÄ› jméno firmy nemusí mít již nic spoleÄného se spoleÄníky. AÅ¥ už se rozhodnete pro tu Äi onu formu podnikání, bude si moci každý obÄan ÄŒeské republiky zjistit o vaší firmÄ› podrobnosti v živnostenském a obchodním rejstříku. ProfispoleÄnosti.cz. s. r. o. jsou pÅ™ední poradenskou spoleÄností, která vám poskytne kompletní servis pÅ™i založení firmy.