Není snad firmy o více zaměstnancích, která by neměla počítačovou síť. Počítače propojené mezi sebou, aby si zaměstnanci mohli předávat data a nemuseli si je posílat e-mailem. Čím větší firma, tím složitější síť, a možná vás překvapí, že jedny z nejvýkonnějších sítí a počítačů potřebují projekční a konstrukční kanceláře.

kancelář

Proč? Důvodů je několik.

Každý projektant provádí řadu složitých výpočtů. Není to jak počítače v bance, které, zjednodušeně řečeno, potřebují umět jen sčítání a odečítání, ale výpočty napětí a zatížení jsou tak složité, že výpočet může trvat i několik dní. A na to potřebujete skutečně výkonný počítač. Zároveň každý projektant používá software pro kreslení svých návrhů, 3D modelů celé konstrukce, celého mrakodrapu a k tomu potřebuje skutečně výkonnou grafiku a tím má opět nároky na výkonný počítač. Dáme-li takových projektantů do kanceláře více, musíme je propojit výkonným serverem, kam budou průběžně svou práci ukládat a kolegové budou mít v každém okamžiku přístup k aktuálním datům.

PC

Aby takováto firma fungovala, musí fungovat každý počítač, a na to potřebujete silné IT oddělení. Nemůžete si dovolit, aby jeden nefunkční počítač ovlivnil a brzdil práci všech ostatních.

Pokud máte jen menší firmu, můžete mít svého IT technika i jako externistu, který ovšem problémy, které na vašem počítači vznikne, bude řešit okamžitě, přes vzdálenou správu. To probíhá tak, že pracovník PC servis Kolín se přes speciální program přihlásí ze svého počítače, který může být kdekoliv jinde, jen musí být připojený k internetu, na váš počítač a provede tam potřebné opravy. A pokud zjistí závažnější problém, tak přijede do vaší firmy a provede potřebné opravy.

Každá firma má jiné požadavky na výkon svých počítačů, ale vždy potřebuje šikovného IT technika pro vyřešení všech počítačových problémů.

Similar Posts