Statistiky uvádÄ›jí, že nejvíce požárů vzniká v domácnostech. NejÄastÄ›jší příÄinou vzniku požáru je zkrat v elektroinstalaci, neodpojený spotÅ™ebiÄ od elektrické energie, topné tÄ›leso a zařízení pro odvod zplodin a spalin (komín) v havarijním stavu – neudržovaná a bez odborné údržby, a také nedopalky cigaret. Mezi nejÄastÄ›jší nedostatky patří nevyhovující technický stav komínů, proto by si je lidé mÄ›li dávat pravidelnÄ› kontrolovat a Äistit.

Dodržujte zákonné povinnosti

Problémem jsou hlavnÄ› venkovské domy Äi chaty. Lidé si dÄ›lají krby a nemají je odbornÄ› namontované a napojené na kouÅ™ovody. I když kominíci stále pÅ™ipomínají zákonem stanovenou povinnost provedení revize komínů, lidé tuto povinnost neplní, nebo ji nechávají na poslední chvíli. U plynových kotlů by se mÄ›ly kontroly a ÄiÅ¡tÄ›ní provádÄ›t jednou roÄnÄ›, pokud lidé používají tuhá paliva, zákonná povinnost jim ukládá Äistit komíny každé dva mÄ›síce. Svou starostlivostí a peÄlivostí pÅ™edejdete jak požárům, tak i otravám oxidem uhelnatým!